تاریخ های مهم

زمان برگزاری :   27 آذر ماه 1403

آخرین مهلت ارسال مقاله : 16 آذرماه 1403

اعلام   نتایج   داوری  :  3 روز  پس  از  ارسال  مقاله

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : 23 آذر ماه 1403

پژوهشگران گرامی ، شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم کنفرانس توجه داشته باشید.